Aan de zuidrand van de metropoolregio Amsterdam, dichtbij de stad, waar het natuurgebied van de Botshol overgaat in het weidelandschap van het Groene Hart, ligt – een beetje verscholen, een beetje onverwacht – Studio Botshol.